Przejdź do treści
BIP

Aktualności

12.06.2023

Rekordowe 4 mln zł dla jednostek OSP w ramach programu „Mały strażak” 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozstrzygnął nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, w części dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku do 273 jednostek OSP z woj. lubelskiego trafi na ten cel łącznie 4 mln zł.

Zależy nam na podniesieniu gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych mówi Agnieszka Kruk, prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie. – Dlatego przekazujemy najwyższe w historii Funduszu środki na doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania  i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Wnioski złożone przez OSP zostały wybrane do dofinansowania przez Zarząd WFOŚIGW na podstawie rekomendacji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, która uwzględniała stopień gotowości bojowej jednostek, które wzięły udział w naborze oraz realne zapotrzebowanie na doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych    i usuwania skutków zagrożeń.

Maksymalne dofinansowanie na jednostkę wyniosło do 15 tys. zł. Kwoty wsparcia są różne, w zależności od zgłoszonych we wniosku potrzeb. Za uzyskane środki strażacy będą mogli zakupić sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń – podkreśla prezes Agnieszka Kruk.

Lista jednostek z woj. lubelskiego, które otrzymały dotację z programu „Mały strażak” w 2023 r.

powrót do listy

Rejestr zmian