Przejdź do treści
BIP

Aktualności

15.12.2020

Program „Czyste Powietrze” wchodzi do gmin. Mamy pierwsze porozumienie

Rządowy program „Czyste Powietrze” bliżej mieszkańców. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski podpisał dziś porozumienie o współpracy z burmistrzem Ryk Jarosławem Żaczkiem. Chodzi o realizację drugiej części „Czystego Powietrza”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Dokument został podpisany w obecności Leszka Kowalczyka, radnego województwa lubelskiego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie.

Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Sam wniosek również będzie można złożyć w urzędzie, a pomóc mają w tym odpowiednio przeszkoleni przez fundusz pracownicy gminy.

Gmina Ryki jest pierwszą, z którą WFOŚiGW w Lublinie podpisał porozumienie o współpracy przy najnowszej wersji „Czystego Powietrza”. Ustala ono zasady promocji oraz realizacji programu na terenie gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców. Do współpracy zostały zaproszone wszystkie gminy z woj. lubelskiego, w tym 62, z którymi fundusz zawarł takie porozumienia w 2019 roku, ale na starych zasadach.

Relacja z konferencji prasowej, na której podpisano porozumienie WFOŚiGW z gm. Ryki:

https://www.facebook.com/wfos.lublin

Wszystko to dzięki temu, że z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”. Otwiera to WFOŚiGW drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania.

To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ma zostać ograniczamy poprzez inwestycje w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Współpraca z gminami

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Drugą część „Czystego Powietrza” zakłada efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – WFOŚiGW w Lublinie będzie premiował gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidywana jest refundacja w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku beneficjentów „Czystego Powietrza”.

Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla jst pod numerem 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80). Z kolei WFOŚiGW w Lublinie przeprowadzi na początku stycznia 2021 r. szkolenie dla pracowników zajmujących się programem w gminach.

***

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do połowy grudnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjął od mieszkańców woj. lubelskiego w sumie ponad 11,5 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę  185,4 mln zł. Z tego WFOŚiGW w Lublinie wypłacił już wnioskodawcom 81,5 mln zł.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”:
www.czystepowietrze.gov.pl

powrót do listy

Rejestr zmian