Przejdź do treści
BIP

Aktualności

25.03.2021

Pożyczki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do składania wniosków o pożyczki na preferencyjnych warunkach, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pożyczka może być udzielona na okres do 10 lat, z  oprocentowaniem 2 proc. w skali rocznej, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Inwestycje muszą być zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych oraz planem działalności Funduszu na dany rok. Wsparcie jest przyznawane zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

Pożyczkę mogą uzyskać osoby prawne. Nasza oferta jest skierowana m.in. do samorządów, przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych. Pożyczki udzielane są na zadania z zakresu:

Ochrony atmosfery

•             Poprawę efektywności energetycznej, w tym termomodernizację budynków

•             Budowę/rozbudowę instalacji OZE

•             Rozwój transportu zeroemisyjnego, w tym zakup samochodów elektrycznych/stacji ładowania pojazdów elektrycznych

•             Budowę lub modernizację lokalnych sieci ciepłowniczych

Ochrony wód, gospodarki wodnej

•             Budowę/rozbudowę kanalizacji sanitarnej

•             Budowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków

•             Budowę/rozbudowę stacji uzdatniania wody

•             Budowę/rozbudowę sieci wodociągowych

Ochrony ziemi

•             Budowę/modernizację instalacji przetwarzania odpadów

•             Technologie związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów

Nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

•             Wsparcie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

•             Doposażenie w sprzęt i środki techniczne jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych

Straży Pożarnych oraz innych służb realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ochrony przeciwpożarowej w lasach

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki może wynosić do 100 proc. całkowitego kosztu zadania netto, tj. bez pozycji „VAT naliczony”, jeżeli podatek ten nie jest kosztem u Pożyczkobiorcy. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat, przy preferencyjnym oprocentowaniu w wysokości 2 proc. w skali rocznej, bez żadnych dodatkowych kosztów. Fundusz może udzielić karencji w spłacie pożyczki (okres karencji liczony jest od daty wypłaty I transzy pożyczki wynikającej z umowy i jest wliczany do okresu spłaty pożyczki).

Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie przez wnioskodawcę zaakceptowanej przez Fundusz formy zabezpieczenia jej spłaty, (minimalna wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30 proc.) oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) wnioskodawcy.

Wnioski o udzielenie pożyczki powinny być złożone na odpowiednich formularzach (wzory są dostępne na stronie: www.wfos.lublin.pl) i przyjmowane są przez cały rok.

Informacje w sprawie udzielania pożyczek udzielają specjaliści WFOŚiGW pod nr telefonów:

  • 81 531 79 18 – w sprawach dotyczących ochrony wód i ochrony ziemi
  • 81 531 79 20 – w sprawach dotyczących gospodarki wodnej i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
  • 81 531 79 10  – w sprawach dotyczących ochrony atmosfery
powrót do listy

Rejestr zmian