Przejdź do treści
BIP

Aktualności

24.11.2020

Poznaliśmy laureatów konkursów WFOŚiGW i Kuratorium Oświaty w Lublinie

24 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się ogłoszenie wyników konkursów organizowanych wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Poznaliśmy laureatów programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z woj. lubelskiego oraz konkursu „Razem chronimy środowisko” dla szkół podstawowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbyło się w formule on-line, z transmisją na naszym profilu na Facebooku.

W ogłoszeniu wyników uczestniczyli Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski oraz Barbara Krawczyk z Kuratorium Oświaty w Lublinie, zaś gratulacje dla laureatów przekazali Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz Tomasz Zieliński, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji, Edukacji, Nauki i Młodzieży. W sumie, w obu konkursach nagrody otrzymało 25 szkół podstawowych oraz 23 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i 23 nauczycieli, którzy się nimi opiekowali. Nagrodą dla szkół jest dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na wyposażenie pracowni biologicznej, natomiast uczniowie i nauczyciele otrzymają jednorazowe stypendia.

Lista laureatów - „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Lista laureatów - "Razem chronimy środowisko"

https://www.facebook.com/wfos.lublin/videos/766903723862986

 


Konkurs pn. „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych”

Kontynuacja konkursu „25 na piątkę z plusem!” zorganizowanego dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie. Skierowany jest do szkół podstawowych województwa lubelskiego. Nagrodę w tegorocznym konkursie stanowi dofinansowanie zakupu wyposażenia do pracowni biologicznej w szkołach, których uczniowie przygotowali najlepsze filmy dokumentujące działania podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska.

Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego

Skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych (liceów lub techników) i nauczycieli, jako opiekunów dydaktycznych. Uczeń biorący udział w Programie zobowiązany jest do wykonania określonych regulaminem zadań – dokumentowanych obserwacji przyrodniczych, startu w konkursach, olimpiadach o określonym profilu tematycznym, udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez uczelnie wyższe itd. W realizacji zadań przez ucznia wspiera go nauczyciel, który opisuje swój udział w krótkich sprawozdaniach. Nagrodę otrzymuje uczeń-laureat oraz jego opiekun dydaktyczny.


powrót do listy

Rejestr zmian