Przejdź do treści
BIP

Aktualności

14.03.2024

Powołano nowy Zarząd WFOŚiGW w Lublinie

Zarząd Województwa Lubelskiego, na wniosek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, powołał z dniem 14.03.2024 r. na stanowisko Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pana Stanisława Mazura, natomiast na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Pana Andrzeja Kloca.

Pan Stanisław Mazur to przedsiębiorca, absolwent studiów licencjackich i magisterskich z zakresu administracji publicznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 2015-16 Członek Zarządu Powiatu Janowskiego, a od 2010 roku do dziś Radny Powiatu Janowskiego. Prywatnie pełni funkcję prezesa klubu sportowego "Olimp" w Janowie Lubelskim, którego zawodnicy osiągają najlepsze lokaty na zawodach krajowych i międzynarodowych. Jako doświadczony przedsiębiorca posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami firm oraz zasobami ludzkimi, a także we wdrażaniu energii odnawialnej.

Pan Andrzej Kloc jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku rachunkowość. Posiada tytuł Master of Business Administration ukończony na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych i certyfikat księgowego. Ukończył  studia podyplomowe w zakresie służby publicznej. Posiada też wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu funduszami europejskimi, pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Starostwie Powiatowym w Lublinie. Ukończył wiele kursów i szkoleń w zakresie: efektywnej komunikacji, zarządzania konfliktami i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, zarządzania zasobami ludzkimi, nowych zagrożeniach w cyberprzestrzeni itp.

powrót do listy

Rejestr zmian