Przejdź do treści
BIP

Aktualności

07.06.2023

Porozumienie dotyczące kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat biogazu i biometanu

5 czerwca 2023 roku w Lublinie podpisano umowę partnerską dotyczącą realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat wykorzystywania biogazu i biometanu w Polsce. Przedsięwzięcie, koordynowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, będzie realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie biogazu i biometanu w kontekście korzyści społecznych, środowiskowych i gospodarczych. A także udzielenie wyczerpujących i opartych na praktyce odpowiedzi na wszystkie zagadnienia dotyczące technicznych, organizacyjnych i prawnych aspektów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem tego źródła energii.
W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. szereg eksperckich opracowań dostępnych bezpłatnie na portalu pełniącym funkcję bazy wiedzy. Zaplanowano również konferencje, szkolenia oraz wizyty studyjne w biogazowniach. Kampania zasięgiem ma objąć ponad 4,6 mln osób.
Dofinansowanie w wysokości 1 918 320,00 zł zostało przyznane w ramach programu „Edukacja ekologiczna” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Umowę o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia podpisali: Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Maciej Borzyszkowski, prezes WFOŚiGW w Białymstoku oraz Agnieszka Kruk, prezes WFOŚiGW w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczyła również Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

powrót do listy

Rejestr zmian