Przejdź do treści
BIP

Aktualności

14.04.2023

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze zgłoszeń konkursowych w ramach Konkursu „Ekopracownia – Zielone serce szkoły”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 20 lutego 2023 r. – 31 marca 2023 r. naboru zgłoszeń w ramach Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” na poszczególne rodzaje ekopracowni/sal edukacyjnych wpłynęło 106 zgłoszeń konkursowych, w tym:

 • Ekopracownie przyrodnicze/sale edukacyjne – 82 zgłoszenia konkursowe z 24 powiatów,
 • Ekopracownie /sale edukacyjne dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – 26 zgłoszeń konkursowych z 13 powiatów.
   

W wyniku przeprowadzonego naboru w ramach realizacji ekopracowni/sal edukacyjnych przyrodniczych wpłynęły zgłoszenia konkursowe ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Nie ze wszystkich powiatów zostały natomiast złożone zgłoszenia konkursowe w ramach realizacji ekopracowni dotyczącej OZE.
Celem konkursu jest utworzenie 48 ekologicznych ekopracowni/sal edukacyjnych, po 2 w każdym powiecie (przyrodnicza i OZE).
Mając powyższe na uwadze WFOŚiGW w Lublinie ogłasza nabór uzupełniający dla szkół/zespołów szkół z powiatów, z których nie wpłynęły zgłoszenia konkursowe dotyczące realizacji ekopracowni/sali edukacyjnej OZE, zgodnie z poniższą listą.
Powiaty, z których nie wpłynęły zgłoszenia konkursowe dotyczące Ekopracowni tematycznej OZE:

 1. Biała Podlaska
 2. biłgorajski
 3. hrubieszowski
 4. janowski
 5. łęczyński
 6. opolski
 7. puławski
 8. rycki
 9. świdnicki
 10. tomaszowski
 11. włodawski


Zgłoszenie konkursowe należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (edytowalnej) w nieprzekraczalnym terminie od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia  2023 r. na adres Organizatora Konkursu:
Wersję papierową należy przesłać drogą pocztową, kurierem, bądź dostarczyć osobiście na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin.

Wersję elektroniczną należy przesłać na skrzynkę pocztową:
Ekopracownie@wfos.lublin.pl

UWAGA!
O zachowaniu terminu dostarczenia Zgłoszenia konkursowego decyduje:
Dla wersji papierowej złożonej osobiście, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskiedata wpływu Zgłoszenia konkursowego do sekretariatu Organizatora Konkursu (ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin);
Dla wersji elektronicznej – data wpływu Zgłoszenia konkursowego na skrzynkę pocztową: Ekopracownie@wfos.lublin.pl.

WAŻNE!
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY SKIEROWANY JEST WYŁĄCZNIE DO SZKÓŁ Z WW. POWIATÓW ORAZ DOTYCZY WYŁĄCZNIE EKOPRACOWNI/SALI EDUKACYJNEJ O TEMATYCE OZE. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE ZŁOŻONE NA REALIZACJĘ EKOPRACOWNI PRZYRODNICZEJ, A TAKŻE WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ SZKOŁY/ZESPOŁY SZKÓŁ Z POWIATÓW NIEZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WW. LIŚCIE POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA.


 


powrót do listy

Rejestr zmian