Przejdź do treści
BIP

Aktualności

20.02.2023

Nowy program WFOŚiGW „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Od 20 lutego 2023 r. szkoły z województwa lubelskiego mogą skorzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymają dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
„Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania. Wierzymy, że nauka w nowoczesnych ekopracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowisko” – tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Zgodnie z harmonogramem konkursu, najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze. Na terenie każdego powiatu powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii. Program ma charakter ogólnopolski.

 

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Regulamin konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Zgłoszenie Konkursowe „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla osób wskazanych przez Szkołę do kontaktów roboczych, w związku z organizowanym Konkursem „Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły”

powrót do listy

Rejestr zmian