Przejdź do treści
BIP

Aktualności

07.03.2022

Nowe wsparcie dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach

Zachęcamy wszystkie gminy w województwie lubelskim do udziału w programie „Czyste Powietrze” i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Będziemy kontynuować finansowe wsparcie dla samorządów, które podpisały lub podpiszą porozumienie z WFOŚiGW.

To już pewne. Dofinansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców ze środków NFOŚiGW zostanie utrzymane. Dodatkowo planowane jest zwiększenie rocznej kwoty na prowadzenie takiego punktu przez gminę do 35 tys. zł.

W najbliższym czasie uruchomimy także możliwość zawierania nowych porozumień i tym samym przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, które dotychczas się na to nie zdecydowały.

Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83 proc. gmin w Polsce, zaś w woj. lubelskim jest to ponad 84,5 proc. To wielki sukces i siła programu „Czyste Powietrze”.

Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc mieszkańcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie daje wymierne korzyści. Beneficjenci, którzy mają efektywne źródło ciepła i ocieplony dom zużywają mniej energii i jednocześnie mają zdrowsze, czystsze powietrze.

Do programu zapraszamy wszystkie gminy, którym leży na sercu poprawa jakości powietrza i zdrowie mieszkańców.

powrót do listy

Rejestr zmian