Przejdź do treści
BIP

Aktualności

30.09.2021

Nabór wniosków o dofinansowanie - Agroenergia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027,
wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia”, w Regulaminie naboru wniosków oraz w Zaleceniach uproszczonego audytu energetycznego stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie www.wfos.lublin.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na Portalu Beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na Portalu Beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Biura Programu Czyste Powietrze Lublinie:

Adres:
Biuro Programu Czyste Powietrze w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 31, lokal 302
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (papierowa lub wysłana przez ePUAP).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Biura Programu Czyste Powietrze w Lublinie w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Lublinie znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.lublin.pl

 


Pytania dotyczące szczegółów Programu należy kierować na adres: agroenergia@wfos.lublin.pl

Wymagana dokumentacja

powrót do listy

Rejestr zmian