Przejdź do treści
BIP

Aktualności

23.03.2022

Konkurs plastyczny dla dzieci „Misja: czyste powietrze. Projekt: Smogożerca”

Edukujemy najmłodszych mieszkańców regionu! Po wprowadzeniu uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Województwa Lubelskiego 19 lutego 2021 roku, i po zorganizowaniu akcji informacyjnej dla dorosłych odbiorców, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego skierował swoje działania do dzieci. Konkurs plastyczny realizowany jest pod szyldem kampanii „Lubelskie dla środowiska” wspólnie z partnerami: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Urzędnicy marszałka wyszli z założenia, że „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. A nauczyć się trzeba przede wszystkim szacunku do przyrody, od której zależy jakość naszego zdrowia i komfort życia. I jedno, i drugie spada głównie w sezonie grzewczym, kiedy mieszkańcy wszystkich regionów Polski muszą oddychać szczególnie zanieczyszczonym powietrzem. Rolą dorosłych jest przeciwdziałać tej sytuacji. Rolą dzieci – nauczyć się, że smog jest zły i że można jemu zaradzić.

Uczestnicy i kategorie:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu województwa lubelskiego i jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

a)    dzieci przedszkolne (łącznie z zerówkami),

b)   uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe:

1.      Uczestnik ma za zadanie wymyślenie i narysowanie, namalowanie lub wyklejenie pogromcy smogu Smogożercy/Smogołapka, którego postaćbędzie odpowiedzialna za walkę z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym smogiem. Postać potwora/ludzika ma przedstawiać „narzędzie" do walki ze smogiem, może on posiadać np. odpowiednie przyrządy, wymyślone gadżety, łapki itp. do pozbywania się smogu. Wizerunek może być śmieszny, przyjazny bądź straszny i groźny.  

Najciekawszy projekt zostanie użyty w kampanii informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jako znak graficzny obrazujący walkę ze smogiem z punktu widzenia dzieci.

2.      Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu:

a)   w wymiarze przestrzennym płaskim,

b)   dowolną techniką (np. rysunek, malunek, wydzieranka itp.),

c)    w formacie  A3 lub A4.

Forma i termin nadsyłania zgłoszeń (karty zgłoszenia i pracy):

1.      Zgłoszenie należy przesłać w postaci skanów (PDF) lub zdjęć (JPG/PNG) drogą elektroniczną na adres skrzynki mailowej srodowisko@lubelskie.pl, przy czym kartę zgłoszenia należy bezwzględnie podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i zaznaczyć wymagane zgody.

2.      W przypadku, gdy rodzic/opiekun uczestnika nie zna takiej możliwości:

a)   pracę powinien przesłać na skrzynkę mailową srodowisko@lubelskie.pl,

b)   wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia powinien przekazać organizatorowi w wersji papierowej na adres Urzędu.

3.      Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2022 r.

Nagrody

1.      Jury wybierze w każdej z kategorii po trzy najlepsze prace i przyzna ich autorom nagrody rzeczowe:

§   1 miejsce – nagroda o wartości ok. 800 zł (x2)

§   2 miejsce – nagroda o wartości ok. 700 zł (x2)

§   3 miejsce – nagroda o wartości ok. 600 zł (x2).

2.      Jury przyzna także po 50 wyróżnień w obu kategoriach, czyli w sumie 100 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 150 zł każda.

Organizatorzy konkursu:

§  Województwo Lubelskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)

§  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

§  Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Patroni medialni:

§  Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Lublinie

§  Polskie Radio – RegionalnaRozgłośnia w Lublinie “Radio Lublin” S.A.

§  Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Lublinie

Więcej informacji o konkursie na stronie https://www.lubelskie.pl/kampania-lubelskie-dla-srodowiska/

powrót do listy

Rejestr zmian