Przejdź do treści
BIP

Aktualności

06.09.2021

Konferencja szkoleniowa „Czyste Powietrze w Twojej gminie”

Blisko 200 osób wzięło udział w konferencji szkoleniowej „Czyste Powietrze w Twojej gminie”, która odbyła się dziś w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Konferencja była skierowana do pracowników urzędów miast i gmin z woj. lubelskiego, które podpisały lub są zainteresowane podpisaniem porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Konferencję poprzedził briefing prasowy z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, prezesa WFOŚiGW w Lublinie Grzegorza Grzywaczewskiego, kierownika Zespołu Ekspertów Ekologicznych w Funduszu Kamila Karwowskiego oraz wójta gminy Wojciechów Artura Markowskiego.

– Konferencja jest próbą upowszechnienia programu „Czyste Powietrze” za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego. Adresatami tego programu są odbiorcy indywidualni, ci którzy mogą przeprowadzić zarówno zmianę nieefektywnych źródeł ciepła z jednej strony, a z drugiej termomodernizację. Upowszechnieniu będzie sprzyjać aktywność samorządów gminnych wspomagających indywidualnych wnioskodawców, zarówno jeśli chodzi o wypełnienie wniosków, jak i o ich rozliczenie – powiedział Lech Sprawka.

- Program „Czyste powietrze” to epokowe przedsięwzięcie. Już widoczne są efekty ekologiczne. W ciągu trzech lat realizacji programu o 532 tony zmniejszyła się liczba pyłów, które trafiły do atmosfery. Obrazowo to jest 26 tirów, tyle pyłów mniej przedostało się do powietrza w naszym województwie. Do tej pory do mieszkańców województwa lubelskiego trafiło 151 mln zł. To jest ponad 17,5 tys. wniosków, które zostały złożone do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – dodał Grzegorz Grzywaczewski.

Spotkanie było okazją do zapoznania wszystkich gmin ze szczegółami programu „Czyste Powietrze” oraz odpowiedzi przez ekspertów funduszu na najczęściej pojawiające się pytania związane z programem. – Stajemy się współpracownikami, Państwo z nami, my z Państwem – podkreślił prezes Grzywaczewski zwracając się do uczestników konferencji.

„Czyste Powietrze” to program mający na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Realizacja programu planowana jest do 2029 r., a jego budżet wynosi 103 mld zł.

Program jest skierowany dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ciągu trzech lat funkcjonowania programu w woj. lubelskim chcący skorzystać z dotacji i pożyczek na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła złożyli ponad 17,5 tysiąca wniosków na łączną kwotę ponad 353 mln zł (dotacje i pożyczki). Do tej pory WFOŚiGW w Lublinie podpisał blisko 14,5 tysiąca umów z beneficjentami programu i wypłacił mieszkańcom naszego regionu blisko 151 mln zł (dotacje i pożyczki). Codziennie do funduszu wpływa ok. 40 nowych wniosków o przyznanie dotacji z „Czystego Powietrza” i ponad 30 wniosków o wypłatę środków.

Do programu aktywnie dołączyły gminy, które wyznaczyły swoich pracowników, którzy pomagają chętnym wypełniać i weryfikować wnioski. To duże ułatwienie dla mieszkańców, gdyż do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. WFOŚiGW w Lublinie podpisał stosowne porozumienia ze 156 gminami w woj. lubelskim. Trwają rozmowy z kolejnymi gminami, które interesują się tym programem.

Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze” decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie. Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do programu mija 15 września 2021 r., a możliwości skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 r.

powrót do listy

Rejestr zmian