Przejdź do treści
BIP

Aktualności

02.06.2021

Konferencja II EU Green Week współorganizowana przez WFOŚiGW

1 czerwca mieliśmy możliwość udziału w Konferencji popularno-naukowej II EU Green Week w Lublinie – Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze, która odbyła się w ramach EU Green Week 2021: ZERO ZANIECZYSZCZEŃ to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta w Ecotech-Complex w Lublinie

Konferencję, transmitowaną za pośrednictwem internetu, zainaugurowali: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prezes WFOŚiGW w Lublinie oraz Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego.

Fascynujący wykład prof. Radosława Dobrowolskiego obejmował zagadnienia zmian geomorfologicznych i klimatycznych obszaru Roztocza i ich wpływ na obecny obraz przyrodniczy tej specyficznej krainy geograficznej. Z kolei prof. Grzegorz Grzywaczewski ukazał mało znane i często niedoceniane bogactwo zoologiczne Lubelszczyzny na przykładzie szeregu gatunków różnych kategorii zwierząt, częściowo endemicznych i w wielu przypadkach zagrożonych, przedstawił także programy jakie realizuje WFOŚiGW w Lublinie i ich efekt ekologiczny. Sebastian Trojak wymienił priorytety i przykłady współpracy władz województwa lubelskiego w ramach realizacji zadań o charakterze ekologicznym.

W dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie konferencji wzięli udział przedstawiciele szeregu instytucji akademickich i naukowych z Lublina, Poznania, Wrocławia i Olsztyna przedstawiając referaty o szerokiej tematyce dotyczącej współczesnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i możliwości jego ochrony.

Program konferencji

powrót do listy

Rejestr zmian