Przejdź do treści
BIP

Aktualności

23.03.2023

Komunikat dotyczący Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Informacja w zakresie określenia kosztów kwalifikowalnych w ramach Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kosztów możliwych do zakwalifikowana dla zadań realizowanych w ramach Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” WFOŚiGW w Lublinie przedstawia przykładowy katalog kosztów kwalifikowanych:

 • Zakup sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych;
 • Zakup pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek;
 • Zakup sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych;
 • Wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych (ławy, stoły, krzesła, gabloty, tablice, sprzęt multimedialny, wyposażenie do ekspozycji, biurka, stojaki na mapy itp.);
 • Zakup tablic edukacyjnych w tym: tablic informacyjnych, tablic interaktywnych;
 • Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pod warunkiem powiązania ich z działaniami edukacyjnymi);
 • Zakup materiałów biurowych i papierniczych;
 • Materiały promocyjno-informacyjne (plakaty, roll-upy, banery, gadżety proekologiczne, tj. wytworzone z materiałów biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu - preferowane);
 • Opracowanie, skład oraz druk materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
 • Zakup nośników elektronicznych;
 • Opracowanie i obsługa strony internetowej projektu;
 • Roboty budowlane (malowanie pomieszczeń, oświetlenie, instalacja elektryczna i wod.-kan. itp.);
 • Oznakowanie inwestycji z podaniem źródła finansowania;
 • Koszty warsztatów, szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

 

powrót do listy

Rejestr zmian