Przejdź do treści
BIP

Aktualności

22.12.2020

Kolejne gminy podpisały porozumienia dotyczące "Czystego Powietrza"

Jastków, Wólka, Niedrzwica Duża i Serokomla - to kolejne gminy z woj. lubelskiego, które podpisały dziś porozumienia dotyczące współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.

W siedzibie funduszu porozumienia podpisali: Teresa Kot – wójt gminy Jastków, Ryszard Golec – wójt gminy Niedrzwica Duża, Edwin Gortat – wójt gminy Wólka (powiat lubelski) i Piotr Chaber – wójt gminy Serokomla (powiat łukowski). Dokument ustala zasady promocji oraz realizacji programu na terenie gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców.

– To, że się spotykamy świadczy o tym, że jesteśmy instytucją w pełni otwartą na to, żeby wspierać samorządy. Na pewno istotny i bardzo potrzebny przy realizacji programu przez gminy będzie merytoryczny wkład naszych pracowników. Bardzo się cieszę, że podpisujemy to porozumienie mając nadzieję, że będzie to z korzyścią dla mieszkańców – powiedział Grzegorz Grzywaczewski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do tej pory Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjął od mieszkańców woj. lubelskiego w sumie ponad 11,6 tys. wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek, na łączną kwotę  256,5 mln zł. Z tego WFOŚiGW w Lublinie wypłacił już wnioskodawcom ponad 80 mln zł dotacji oraz 6,3 mln zł pożyczek.

21 października br. została uruchomiona druga część programu „Czyste Powietrze”, dająca możliwość wsparcia uboższej części społeczeństwa. Teraz mogą oni otrzymać wyższą dotację – sięgającą nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 października br., umożliwiają wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, osobie zamierzającej złożyć wniosek o dofinasowanie z drugiej części programu. Takie zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania na wymianę starego źródła ogrzewania.

To kolejna zmiana dostosowująca program do szerszego grona odbiorców. Dla gmin korzyścią z podpisania porozumienia jest możliwość uzyskania refundacji w wysokości do 100 zł za wydanie beneficjentowi zaświadczenia oraz skutecznie złożony wniosek o podwyższone dofinansowanie. Ale uwaga: aby skorzystać z refundacji poniesionych od 1 października kosztów związanych z obsługą beneficjentów „Czystego Powietrza” gminy muszą podpisać porozumienie z WFOŚiGW w Lublinie jeszcze w tym roku.

Więcej informacji o programie na stronie czystepowietrze.gov.pl.

powrót do listy

Rejestr zmian