Przejdź do treści
BIP

Aktualności

08.03.2021

Już 116 gmin współpracuje z nami przy realizacji programu „Czyste Powietrze”

Już 116 gmin z województwa lubelskiego podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotyczące współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Pod koniec ubiegłego tygodnia do tego grona dołączyły gminy: Józefów nad Wisłą (pow. opolski), Krzywda i Wojcieszków (pow. łukowski), zaś dziś gmina Kodeń (pow. bialski).

Porozumienie o współpracy pomiędzy wójtem gminy Kodeń Jerzym Trociem oraz prezesem WFOŚiGW w Lublinie Grzegorzem Grzywaczewskim zostało podpisane podczas sesji Rady Gminy Kodeń, która odbyła się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu. Na sesji był także radny województwa lubelskiego Ryszard Szczygieł.

– Chciałbym żebyście byli ambasadorami programu Czyste Powietrze, żebyście przekazali mieszkańcom miejscowości, z których pochodzicie, że jest taka możliwość dofinansowania – powiedział prezes Grzywaczewski, zwracając się do radnych gminy Kodeń. – Dzięki podpisanemu porozumieniu państwo będziecie mieli w gminie taką osobę, która będzie pomagała wypełniać wnioski. To jest ważna zmiana i dziękuję panu wójtowi i sekretarzowi gminy Kodeń, który też się mocno zaangażował w podpisanie porozumienia, bo to jest wyłącznie z korzyścią dla mieszkańców. Pamiętajmy, że w maksymalnej wersji można dostać nawet do 37 tys. zł dofinansowania. Wymogiem jest oczywiście zmiana tzw. kopciucha na piec, który spełnia kryteria programu. Ale to są realne pieniądze. Dlatego bardzo dziękuje za zaproszenie i za to, że pan wójt zdecydował się podpisać porozumienie.

Korzyścią dla gminy z podpisania porozumienia jest możliwość uzyskania refundacji w wysokości do 100 zł za wydanie beneficjentowi zaświadczenia oraz skutecznie złożony wniosek o podwyższone dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, a wkrótce pozyskanie 30 tys. zł na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dot. programu.

Dzięki temu mieszkańcy gminy będą mogli na miejscu uzyskać niezbędne informacje dot. dotacji na wymianę starego pieca czy ocieplenie domu, a także uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku i złożyć go. Do tej pory WFOŚiGW w Lublinie podpisał już porozumienia ze 116 gminami woj. lubelskiego, zaś chęć współpracy wyraziło jeszcze kilkadziesiąt samorządów. Gminy, które jeszcze nie podpisały porozumienia, bądź nie złożyły takiej deklaracji w  funduszu, mają na to czas do końca marca. W przeciwnym razie stracą szansę na 30 tys. zł grantu, które mogą otrzymać na utworzenie u siebie punktu informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego programu.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Szczegóły programu dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

powrót do listy

Rejestr zmian