Przejdź do treści
BIP

Aktualności

12.03.2020

II edycja Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Nabór do Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego
 
Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych (liceów lub techników)  i nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w Programie pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, Organizatorami Programu są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
 
Laureatami poprzedniej edycji programu, w której wzięło udział 46 szkół, zostało 35 uczniów. Uczestnicy wykazali się wyjątkową wiedzą, aktywnością i pomysłowością w realizacji określonych zadań, zdobywając nagrody finansowe i rzeczowe oraz fantastyczne doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, organizacji badań i obserwacji, a nawet wystąpień publicznych. Mamy nadzieję, że obecna edycja zakończy się jeszcze większym sukcesem.
 
Warunkiem przystąpienia do Programu jest zgłoszenie ucznia wraz z nauczycielem do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły ponadpodstawowej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Celem Programu jest w szczególności:
1) wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:
- realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
- edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
- promowania wzorowych postaw proekologicznych,
- dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia,
- czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.
2) wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.
Uczeń biorący udział w Programie zobowiązany jest do wykonania przynajmniej jednego zadania spośród wskazanych w regulaminie, zgodnie ze określonym zakresem merytorycznym. W realizacji zadań przez ucznia bierze udział nauczyciel, który opisuje swój udział w krótkich sprawozdaniach.
 
Tytuł „Lider wiedzy i ochrony środowiska-stypendysta WFOŚiGW w Lublinie oraz nagrodę finansową otrzymają uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 100 punktów wykonując zadania przewidziane przez regulamin. Warunkiem przyznania nagrody dla nauczyciela jest otrzymanie nagrody przez ucznia, którego był opiekunem dydaktycznym, przy czym wysokość nagrody dla nauczyciela nie zależy od liczby uczniów-uczestników programu, którymi się opiekuje.
 
Wypełnioną Kartę oceny wraz z dokumentacją umieszczoną na nośniku elektronicznym, stanowiącą potwierdzenie wykonania zadań przez uczniów oraz sprawozdań nauczycieli, należy przedłożyć do dnia 23 października 2020 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 
Osobą do kontaktu w sprawie Programu pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska” ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest Pan Rafał Czerniak – z Zespołu Edukacji, Informacji i Promocji, tel. 533 347 990, e-mail: rafal.czerniak@wfos.lublin.pl

 

Regulamin Programu

Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy, oświadczenia

Załącznik 2 - szczegółowy zakres merytoryczny

Załącznik 3 - karta oceny zadań

powrót do listy

Rejestr zmian