Przejdź do treści
BIP

Aktualności

20.05.2022

AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture (Program Interreg Europa 2014-2020)

W dniach 11 – 12 maja 2022 r. w Exeter (Wielka Brytania) odbyło się spotkanie partnerów projektu AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture (Program Interreg Europa 2014-2020). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z 7 państw: Irlandii Północnej, Finlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Polski.

Nasze województwo reprezentowali przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Urzędu Gminy Wilkołaz.

Podczas spotkania poruszone zostały, m.in. kwestie bezpieczeństwa energetycznego, możliwości finansowania energetyki odnawialnej oraz scenariusze wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach rolniczych i wiejskich. W ramach wymiany dobrych praktyk uczestnicy spotkania odwiedzili również innowacyjne instalacje do produkcji biopaliw i biogazu działające na terenie Wielkiej Brytanii.

Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń w przedmiocie finansowania i wykorzystania energetyki odnawialnej oraz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z inwestowania w OZE w rolnictwie.

powrót do listy

Rejestr zmian