Przejdź do treści
BIP

Aktualności

06.05.2024

510 mln zł środków unijnych na „Czyste Powietrze” w Lubelskiem

Logotypy FEnIKS, Polska, UE, KPO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt: „Program priorytetowy Czyste Powietrze realizowany w województwie lubelskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa lubelskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 102 420 MWh/rok;

• Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

- wartość bazowa 46 330 ton równoważnika CO2/rok,

- wartość docelowa 8640 tony równoważnika CO2/rok;

• Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

- wartość bazowa 7380 ton równoważnika CO2/rok,

- wartość docelowa 1450 ton równoważnika CO2/rok.

• Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

- wartość bazowa 182 540 MWh/rok

- wartość docelowa 63 220 MWh/rok

• Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

- wartość bazowa 0 szt.

- wartość docelowa  22 szt.

Wartość projektu: 510 000 000 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 510 000 000 zł.

powrót do listy

Rejestr zmian