Przejdź do treści
BIP

Aktualności

17.05.2023

48 nowoczesnych ekopracowni powstanie w szkołach województwa lubelskiego

48 szkół z województwa lubelskiego otrzyma dofinasowanie na stworzenie nowoczesnych ekopracowni. Rozwój infrastruktury edukacyjnej jest możliwy w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Dzięki dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Ma on na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie m.in. czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii czy niskoemisyjnego transportu.

Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania. Jestem pewna, że nauka w nowoczesnych ekopracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania energetyką, klimatem i ochroną środowiska, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji inicjatyw na rzecz ochrony środowiska – tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

15 maja br., Zarząd WFOŚiGW w Lublinie zatwierdził listę laureatów konkursu w woj. lubelskim. Znajduje się na niej 48 placówek – 24 z nich stworzy ekopracownie przyrodnicze, zaś kolejne 24 ekopracownie OZE. Na te pierwsze dofinansowanie wynosi do 50 tys. zł, zaś na drugie do 75 tys. zł. Łączna pula udzielonych dotacji wyniesie nawet 3 mln zł.  Zgodnie z harmonogramem konkursu najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze.

Już wkrótce organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z woj. lubelskiego będą mogły też składać wnioski o dotacje z Funduszu Ekologii. Tu kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wyniesie do 8 tys. zł. Całkowity budżet dla woj. lubelskiego to 1 mln zł, co pozwoli szacunkowo na realizację ok. 125 projektów.

Zależy nam, aby w ramach tego wsparcia szkoły realizowały działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Priorytetem jest kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży poprzez treści bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy, m.in. programy edukacyjne, imprezy edukacyjne, warsztaty, szkolenia, konkursy, czy działania informacyjno-promocyjne – podkreśla Agnieszka Kruk, prezes WFOŚiGW w Lublinie.

Fundusz Ekologii będzie realizowany do 2025 roku. Nabór wniosków prowadzony będzie przez WFOŚiGW w Lublinie w trybie ciągłym. Ekopracownie i Fundusz Ekologii to inicjatywy realizowane w ramach Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej i współpracy pomiędzy wojewódzkimi funduszami a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdą się w regulaminie naboru wniosków, który zamieszczony będzie na stronie www.wfos.lublin.pl.

powrót do listy

Rejestr zmian