Przejdź do treści
BIP

Zamówienia publiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na podstawie art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.). Fundusz jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Dokument: Prawo zamówień publicznych
 

Rejestr zmian