Przejdź do treści
BIP

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Dane teleadresowe:
Nasz adres:
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel./fax: 81 532 17 64; 81 534 00 86; 81 742 46 49
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl
Adres strony internetowej: www.wfos.lublin.pl
Infolinia Programu Czyste Powietrze
81 531 79 06
81 531 79 11
e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7:30 do 15:30

Rzecznik Prasowy WFOŚiGW w Lublinie - Andrzej Szarlip
tel. 81 531 79 13
tel. 81 532 17 64 wew. 113

REGON: 060573901
NIP: 712-10- 04-696

Podstawowy rachunek bankowy:
BGK O/ Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001
Rachunek bankowy pomocniczy dla wpłat z tytułu opłaty produktowej wynikającej z ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr 180, poz.1495)
BGK O/Lublin 87 1130 1206 0028 9006 6320 0004  

Rejestr zmian