Przejdź do treści
BIP

Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Dane teleadresowe:

Nasz adres:
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel./fax: 81 532 17 64;  81 534 00 86;  81 742 46 49
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl
Adres strony internetowej: www.wfos.lublin.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7:30 do 15:30

REGON: 060573901
NIP: 712-10- 04-696

Podstawowy rachunek bankowy:
BGK O/ Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001

Rachunek bankowy pomocniczy dla wpłat z tytułu opłaty produktowej wynikającej z ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.Nr 180, poz.1495)

BGK O/Lublin 87 1130 1206 0028 9006 6320 0004  

Punkty Obsługi Wniosków 

w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska
Al.1000-lecia 28a/12
 tel. (83) 342-03-97;
   fax (83) 342-11-73         
w Chełmie
22-100 Chełm
Plac Niepodległości 1 /pok.351
tel. (82) 562-75-75;
fax (82) 565-89-16 
w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Promienna 4
tel. (84) 627-18-07;
  fax (84) 639-30-94        

 

 

 

         

Rejestr zmian