Przejdź do treści
BIP

Strategia działania

Podstawą opracowania raz na cztery lata Strategii działania WFOŚiGW w Lublinie jest ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Strategia działania Funduszu wynika ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych. Uchwalana jest do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tymi strategiami. Strategia działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2017-2020 została uchwalona przez Radę Nadzorczą Funduszu uchwałą Nr 87/2016 z dnia 30 września 2016 r.
Dokument: Strategia działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2017-2020.
Strategia działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2013-2016 uchwalona przez Radę Nadzorczą Funduszu uchwałą Nr 147/2012 z dnia 28.09.2012 r.
Dokument: Strategia działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2013-2016.