Przejdź do treści
BIP

Sprawozdania z działalności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  każdego roku publikuje sprawozdanie z działalności Funduszu, w którym przedstawia szczegółowy opis działalności w zakresie: gospodarki finansowej, kierunków finansowania zadań w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska, wielkości udzielonej pomocy finansowej, uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych, a także działalności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 

Dokument: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2016 r. 

 

 
Rejestr zmian