Przejdź do treści
BIP

Siedziba w Lublinie

Nawigacja boczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel./fax 81 532 17 64,  81 534 00 86,  81 742 46 49
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl

adres skrytki ePUAP: /WFOSIGW_LUBLIN/SkrytkaESP

Infolinia Programu Czyste Powietrze

81 503 00 08
81 503 00 30
81 503 01 04
e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Biuro Prasowe WFOŚiGW w Lublinie
tel. 81 531 79 13
tel. 81 532 17 64 wew. 113

Biuro w Lublinie obsługuje teren województwa lubelskiego. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku przestają funkcjonować Biura Terenowe w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

DYREKTOR BIURA
Tomasz Chwostek
I piętro
ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA
Agnieszka Jonasz
I piętro
ZESPÓŁ EKSPERTÓW EKOLOGICZNYCH
Kamil Karwowski – Kierownik ZEE
pokój nr 6, parter
Hubert Dach – Z-ca Kierownika ZEE
pokój nr 6, parter
Alina Bujnowska – specjalista
pokój nr 3, parter
Ewa Grenda – specjalista
pokój nr 5, parter
Marzena Grosman – specjalista
pokój nr 3, parter
Tomasz Grzegorczyk – specjalista
pokój nr 5, parter
Monika Kmicic – specjalista
pokój nr 2, parter
Ilona Lemierowska – specjalista
pokój nr 5, parter
Elżbieta Małek – specjalista
pokój nr 5, parter
Elżbieta Mitura – specjalista
pokój nr 7, parter
Łukasz Pelczarski – specjalista
pokój nr 5, parter
Edyta Rączkiewicz – specjalista
pokój nr 5, parter
Agnieszka Sawicka – specjalista
pokój nr 6a, parter
Radosław Sawicki – specjalista
pokój nr 6a, parter
Małgorzata Tomczak – specjalista
pokój nr 5, parter
Ewa Wąsik – specjalista
pokój nr 7, parter
Katarzyna Wąsik – specjalista
pokój nr 6a, parter
ZESPÓŁ EKONOMICZNO – KSIĘGOWY
Ryszard Wasak - Główny Księgowy
pokój nr 8, I piętro
Elżbieta Prus – specjalista
pokój nr 4, parter
Anna Jabłońska – księgowa
pokój nr 4, parter
Halina Bolibok – księgowa
pokój nr 4, parter
Joanna Zieńkowska – specjalista
pokój nr 4, parter
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
Danuta Górajek – specjalista
pokój nr 1, parter
Monika Jurak – specjalista
pokój nr 10, I piętro
Piotr Marosz – specjalista
pokój nr 5, parter
Małgorzata Orłowska-Waszczuk - sekretarz Rady Nadzorczej i Zarządu
pokój nr 6a, parter
Damian Rasiński – pracownik
pokój nr 5, parter
Ewa Rawska – specjalista
pokój nr 1, parter
Joanna Siebielec – specjalista
Sekretariat, I piętro
Małgorzata Tyczyńska – specjalista
Sekretariat, I piętro
Samodzielne stanowisko ds. kontroli i ochrony danych osobowych
Michał Chrząstowski - specjalista
pokój nr 10, I piętro
ZESPÓŁ EDUKACJI, INFORMACJI I PROMOCJI
Marta Montusiewicz – specjalista
pokój nr 10, I piętro
Angelika Osior – specjalista
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Konrad Czarnomski – Koordynator Radców Prawnych
pokój nr 10, I piętro
Kamila Mazur – Radca Prawny
pokój nr 8, I piętro

Formularz kontaktowy

Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w celu:


1. Administratorem danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, z siedzibą przy ul. Spokojnej 7, 20-074 Lublin (Fundusz).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, email: inspektorodo@wfos.lublin.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w wyrażonej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Prawo do cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres  mail inspektorodo@wfos.lublin.pl

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi lub odwołania zgody.

8. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

NIP: 712-10- 04-696
REGON: 060573901

Rachunki bankowe

Podstawowy rachunek bankowy:
BGK O/Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001

Rachunek bankowy pomocniczy:
dla wpłat z tytułu opłaty produktowej wynikającej z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektry-
cznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495)
BGK O/Lublin nr 87 1130 1206 0028 9006 6320 0004