Przejdź do treści
BIP

Siedziba w Lublinie

Nawigacja boczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel./fax 81 532 17 64,  81 534 00 86,  81 742 46 49
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl

adres skrytki ePUAP: /WFOSIGW_LUBLIN/SkrytkaESP

 

Biuro w Lublinie obsługuje teren województwa lubelskiego. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku przestają funkcjonować Biura Terenowe w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

 

Kontakty bezpośrednie do pracowników - siedziba Lublin:

 

Dyrektor Biura: Tomasz Chwostek   

tel. 81 531 79 21

tel. 81 532 17 64 wew. 121

I piętro  

 

Zespół Ekspertów Ekologicznych

 

Kamil Karwowski - Kierownik ZEE

tel. 81 531 79 29
tel. 81 532 17 64 wew.129
pokój nr 6, parter

 

Hubert Dach - Z-ca Kierownika ZEE
tel. 81 531 79 08
tel. 81 532 17 64 wew.108
pokój nr 6, parter

 

Alina Bujnowska - specjalista

tel. 81 531 79 20 

tel. 81 532 17 64 wew. 120

pokój nr 3, parter   

 

Ewa Grenda - specjalista

tel. 81 531 79 16
tel. 81 532 17 64 wew. 116
pokój nr 5, parter

 

Marzena Grosman - specjalista
tel. 81 531 79 18
tel. 81 532 17 64 wew. 118
pokój nr 3, parter

 

Monika Kmicic - specjalista

tel. 81 531 79 25
tel. 81 532 17 64 wew. 125
pokój nr 2, parter

 

Elżbieta Małek - specjalista
tel. 81 531 79 28
tel. 81 532 17 64 wew. 128
pokój nr 5, parter

 

Elżbieta Mitura - specjalista
tel. 81 531 79 27
tel. 81 532 17 64 wew. 127
pokój nr 7, parter

 

Małgorzata Orłowska - Waszczuk - specjalista
tel. 81 531 79 09
tel. 81 532 17 64 wew. 109
pokój nr 6a, parter

 

Radosław Sawicki - specjalista

tel. 81 531 79 17

tel. 81 532 17 64 wew. 117
pokój nr 6a, parter

 

Małgorzata Tomczak - specjalista
tel. 81 531 79 10
tel. 81 532 17 64 wew. 110
pokój nr 5, parter

 

Ewa Wąsik specjalista

tel. 81 531 79 00
tel. 81 532 17 6 - 4 wew. 100
pokój nr 7, parter

 

Katarzyna Wąsik - specjalista
tel. 81 531 79 11
tel. 81 532 17 64 wew. 111
pokój nr 6a, parter
 

  
ZESPÓŁ EKONOMICZNO – KSIĘGOWY 


Ryszard Wasak - Główny Księgowy 

tel. 81 531 79 15

tel. 81 532 17 64 wew. 115 
I piętro  
 
Elżbieta Prus - specjalista

tel. 81 531 79 24

tel. 81 532 17 64 wew. 124    
pokój nr 4, parter  
 
Anna Jabłońska - księgowa

tel. 81 531 79 24

tel. 81 532 17 64 wew. 107
pokój nr 4, parter      
 
Halina Bolibok - księgowa

tel. 81 531 79 23

tel. 81 532 17 64 wew. 123
pokój nr 4, parter 
 
Joanna Zieńkowska - specjalista

tel. 81 531 79 23

tel. 81 532 17 64 wew. 123
pokój nr 4, parter
 
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
 

 

Danuta Górajek  - specjalista, koordynator Zespołu

tel. 81 531 79 26

tel. 81 532 17 64 wew. 126  
pokój nr 1, parter 
 
Małgorzata Tyczyńska - specjalista

tel. 81 531 79 19

tel. 81 532 17 64 wew. 119  
Sekretariat, I piętro 

 

Agnieszka Jonasz - sekretarz Rady Nadzorczej i Zarządu

tel. 81 531 79 13

tel. 81 532 17 64  wew. 113     
I piętro 
 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i ochrony danych osobowych

 

Michał Chrząstowski - specjalista
tel. 81 531 79 14
tel. 81 532 17 64 wew. 114
I piętro

 

Konrad Czarnomski - specjalista
tel. 81 531 79 14
tel. 81 532 17 64 wew. 114

I piętro

 

Samodzielne stanowisko ds. promocji i komunikacji

 

Ewa Rawska - specjalista

tel. 81 531 79 13
tel. 81 532 17 64 wew. 113

 

Andrzej Szarlip - specjalista
tel. 81 531 79 13
tel. 81 532 17 64 wew. 113
I piętro
 

Samodzielne stanowisko

 
Kamila Mazur Radca Prawny

tel. 81 531 79 15

tel. 81 532 17 64 wew. 115
I piętro

Formularz kontaktowy

Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w celu:


1. Administratorem danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, z siedzibą przy ul. Spokojnej 7, 20-074 Lublin (Fundusz).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, email: inspektorodo@wfos.lublin.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w wyrażonej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Prawo do cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres  mail inspektorodo@wfos.lublin.pl

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi lub odwołania zgody.

8. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

NIP: 712-10- 04-696
REGON: 060573901

Rachunki bankowe

Podstawowy rachunek bankowy:
BGK O/Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001

Rachunek bankowy pomocniczy:
dla wpłat z tytułu opłaty produktowej wynikającej z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektry-
cznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495)
BGK O/Lublin nr 87 1130 1206 0028 9006 6320 0004