Przejdź do treści
BIP

Rada Nadzorcza

Skład  Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki Wodnej w  Lublinie

 

1.

Stanisław Majdański

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Adam Rychliczek

-

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3.

Artur Jaśkowski

-

wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.

Roman Niżnikowski

-

wyznaczony przez Wojewodę Lubelskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

5.

Leszek Żelazny

-

wyznaczony przez Wojewodę Lubelskiego

Rejestr zmian