Przejdź do treści
BIP

Rachunki bankowe

Nawigacja boczna

Podstawowy rachunek bankowy:

BGK O/Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001

Rachunek bankowy pomocniczy:
dla wpłat z tytułu opłaty produktowej wynikającej z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495)

BGK O/Lublin nr 87 1130 1206 0028 9006 6320 0004