Przejdź do treści
BIP

Patronat Honorowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obejmuje Patronatem Honorowym przedsięwzięcia o tematyce związanej z działalnością Funduszu na wniosek ich organizatorów. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Patronatu Honorowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej procedury:

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wydarzeniu objętym patronatem

Materiały dla organizatora przedsięwzięcia

Księga Znaku WFOŚiGW w Lublinie

Logotyp WFOŚiGW - rgb

Logotyp WFOŚiGW - cmyk

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w 2020 r.

Przedsięwzięcie: obchody Światowego Dnia Mokradeł
Organizator: Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS
Data i miejsce: 7.02.2020, Lublin

Przedsięwzięcie: okręgowe zawody XLVI Olimpiady Geograficznej
Organizator: Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS; Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Data i miejsce: 8-9.02.2020, Lublin

Przedsięwzięcie: XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Konarskiego w Lublinie; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Data i miejsce:15.02-30.04.2020, finał – czerwiec 2020, Lublin