Przejdź do treści
BIP

Kontakt

Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące Programu Czyste Powietrze prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

  • 81 503 00 08
  • 81 503 00 30
  • 81 503 01 04

oraz na adres e-mailowy: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura Programu Czyste Powietrze (al. Kraśnicka 31, 3 piętro, lokal 302) odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.30.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze od dnia 27 listopada 2018 roku należy składać w Biurze Programu Czyste Powietrze, al. Kraśnicka 31 w Lublinie, 3 piętro, lokal 302 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.30 lub za pośrednictwem poczty / kuriera na adres: Biuro Programu Czyste Powietrze, al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin.

Sekretariat Biura WFOŚiGW w Lublinie przy ul. Spokojnej 7 od dnia 27 listopada 2018 roku nie przyjmuje wniosków o dofinansowanie  w wersji papierowej ( nie dotyczy wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty / kuriera z datą stempla pocztowego / datą nadania przesyłki do dnia 27 listopada br.).