Przejdź do treści
BIP

Instrukcja korzystanie z BIP

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Podstawa prawna BIP:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji  Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone są w menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na grupy tematyczne, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy. W prawej górnej części każdej z podstron znajduje się ikonka umożliwiająca druk treści oglądanej strony. Informacje publiczne zawarte w Biuletynie dostępne są przez cała dobę bez przerwy.
Każda informacja, która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, która jest odpowiedzialna za:
• wytworzenie informacji,
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP,
• zaakceptowanie treści informacji,
• ostatnią zmianę treści informacji.
W menu znajduje się również przycisk ekranowy umożliwiający połączenie się ze stroną główną BIP (www.bip.gov.pl).
Opis grup tematycznych:
1. Strona główna BIP - dane teleadresowe.
2. Podstawy prawne - informacje o podstawach działalności WFOŚiGW w Lublinie – ustawy, rozporządzenie i statut Funduszu.
3. Struktura organizacyjna w dziale tym znajdują się: skład Rady Nadzorczej i Zarządu, Zespoły oraz schemat organizacyjny
4. Działalność Funduszu – w dziale tym znajdują się następujące aktualne dokumenty: strategia działania WFOŚiGW w Lublinie, lista przedsięwzięć priorytetowych, sprawozdania
z działalności.
5. Dla Beneficjentów – umieszczone zostały dokumenty ważne dla beneficjentów, m.in.: zasady udzielania pomocy finansowej, kryteria wyboru przedsięwzięć, regulamin konkursu na edukację ekologiczną, regulamin umarzania pożyczek, regulamin udzielania dotacji na usuwanie azbestu, wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów, wykaz dokumentów i informacji niezbędnych do zawarcia umowy, oferta dla osób fizycznych.
6. Fundusze Europejskie – informacje na temat funduszy UE, w szczególności dotyczące POiIŚ 2007-2013, m.in.: akty prawne, ważne dokumenty, wytyczne, pliki do pobrania, linki, konkursy, punkty informacyjne, punkt informacyjny o Funduszach Europejskich, aktualności dotyczące FE oraz opis POIiŚ 2014-2020 i linki do instytucji wdrażających program w tej perspektywie.
7. Dostęp do informacji publicznej - opis jak uzyskać dostępu do informacji publicznej.
8. Zamówienia publiczne – zasady udzielania zamówień i ogłoszenia.
9. Oferty pracy w Funduszu.
10. Strona główna BIP (www.bip.gov.pl) - odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej  prowadzonej przez MSWiA.
11. Instrukcja korzystania z BIP.
12. Rejestr zmian - rejestr zmian wykonywanych w portalu ze wskazaniem daty od której te zmiany obowiązują oraz osób,    które dokonały tych zmian.
13. Biuletyn posiada wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
 

Rejestr zmian