Przejdź do treści
BIP

Dostęp do informacji publicznej

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Lublinie, a nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej /BIP/, powinny zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz..782 ze zm.) wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Lublinie.

W zakresie dostępu do informacji publicznej obowiązują następujące zasady:

- decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu,

- w przypadku zapytań dotyczących stanu załatwianych spraw, stosownej informacji może również udzielić odpowiedzialny  za daną sprawę pracownik,

- WFOŚiGW w Lublinie udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym na przygotowanie stosownej odpowiedzi,

- w przypadku, gdy udzielenie stosownej informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów,  WFOŚiGW w Lublinie udzieli informacji dopiero po pokryciu przez osobę wnioskującą kosztów przygotowania informacji.

Załącznik do pobrania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr zmian