Zespoły Drukuj

 SIEDZIBA GŁÓWNA, LUBLIN, UL. SPOKOJNA 7

(Google Street View )

ZESPÓŁ GOSPODARKI WODNEJ, EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
I OCHRONY PRZYRODY

Alina Bujnowska  – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 20

pokój nr 3, parter   

Marzena Grosman – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 18

pokój nr 3, parter    

Elżbieta Małek – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 17  

pokój nr 5, parter 

Elżbieta Mitura –  specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 17 

pokój nr 5, parter 

 

ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY I POWIERZCHNI ZIEMI

Monika Kmicic – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 16  

pokój nr 5, parter  

Małgorzata Tomczak – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 16

pokój nr 5, parter    

 

ZESPÓŁ DS. ABSORPCJI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

e-mail: zfe@wfos.lublin.pl

tel. 81 532 17 64 wew. 28, 29 

Ewa Wąsik – specjalista – koordynator

tel. 81 532 17 64 wew. 28

parter

tel. 81 534 00 87

Michał Chrząstowski – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 29 

pokój nr 6, parter 

Małgorzata Orłowska - Waszczuk – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 29 

pokój nr 6, parter 

Agnieszka Jonasz – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 29

pokój nr 6, parter 

Katarzyna Wąsik – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 29

pokój nr 6, parter 

Ewa Grenda - specjalista ds. zamówień publicznych

tel.  81 532 17 64 wew. 28

tel. 81 534 00 87

parter 

Radosław Sawicki – specjalista (zastępstwo)

tel. 81 532 17 64 wew. 29 

pokój nr 6, parter 

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO – KSIĘGOWY 

Ryszard Wasak – Główny Księgowy 

tel. 81 532 17 64 wew. 15 

I piętro  

Elżbieta Prus – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 24    

pokój nr 4, parter  

Halina Bolibok – księgowa

tel. 81 532 17 64 wew. 23

pokój nr 4, parter         

Anna Caboń – księgowa

tel. 81 532 17 64 wew. 24

pokój nr 4, parter      

Anna Jabłońska – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 28

tel. 81 534 00 87 

pokój nr 6, parter

Joanna Zieńkowska – specjalista  

tel. 81 532 17 64 wew. 28

tel. 81 534 00 87 

pokój nr 6, parter

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

Danuta Górajek – specjalista – koordynator

tel. 81 532 17 64 wew. 26  

pokój nr 1, parter 

Małgorzata Tyczyńska – specjalista

tel. 81 532 17 64 wew. 19  

Sekretariat, I piętro 

Ewa Wąsik – sekretarz Rady Nadzorczej i Zarządu

tel. 81 532 17 64  wew. 28       
 

RADCA PRAWNY 

Kamila Mazur

tel. 81 532 17 64 wew. 15

I piętro

 ODDZIAŁY TERENOWE

WFOŚiGW – Biuro w Białej Podlaskiej

(Google Street View )

tel.   83  342 03 97      

Barbara Socha – specjalista

Barbara Wawryniuk – specjalista

 

WFOŚiGW – Biuro w Chełmie

(Google Street View )

tel.   82  565 89 16      

Jacek Mazurek – specjalista

Aneta Nafalska – specjalista

 

WFOŚiGW – Biuro w Zamościu

(Google Street View)

tel. 84  639 30 94

Stanisław Roczkowski – specjalista

Mariola Kozak-Sroka – specjalista

Utworzony przez: Administrator   
Data publikacji: 19.05.2008.
 
Lublin 20-074, ul. Spokojna 7, tel. (081) 532 17 64, e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl