Przejdź do treści
BIP

Aktualności

 • 06.07.2017

  Nadwyżki dochodów budżetu gmin i powiatów

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2017 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2016.
  Ewentualną nadwyżkę dochodów należy przekazać na konto: BGK Oddział Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001. Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca.

  czytaj więcej
 • 23.06.2017

  Ogłoszenie dotyczące II edycji konkursu z zakresu edukacji ekologicznej w 2017 r.

  W związku z wejściem w życie z dniem 24.05.2017 r. ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 898), Zarząd WFOŚiGW w Lublinie informuje, iż rozstrzygnięcie II edycji konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2017 roku, nie nastąpi w terminie do dnia 30.06.2017 r. O nowym terminie rozstrzygnięcia powyższego konkursu zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy.
   

  czytaj więcej