Przejdź do treści
BIP

Aktualności

 • 07.09.2018

  PILOTAŻOWY NABÓR NA ZADANIA B+R W OBSZARZE EKOINNOWACJI

  I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza konkurs na wybór zadań z zakresu B+R w obszarze ekoinnowacji do dofinansowania w 2018 roku, skierowanego w szczególności do przedsiębiorstw, jednostek naukowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz państwowych osób prawnych;

  czytaj więcej
 • 03.07.2018

  Nadwyżki dochodów budżetu gmin i powiatów

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2018 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2017.
  Ewentualną nadwyżkę dochodów należy przekazać na konto: BGK Oddział Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001. Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca.

  czytaj więcej