Przejdź do treści
BIP

Aktualności

  • 06.07.2017

    Nadwyżki dochodów budżetu gmin i powiatów

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2017 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2016.
    Ewentualną nadwyżkę dochodów należy przekazać na konto: BGK Oddział Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001. Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca.

    czytaj więcej