Przejdź do treści
BIP

Aktualności

11.08.2016

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju w dniu 28.04.2016 r., podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.
Głównym celem Projektu jest wsparcie działań przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20. Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców energetycznych, którzy poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi służyć będą pomocą w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE.
W ramach Projektu realizowane będą między innymi takie działania jak:

  • budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego;
  • usługi doradcze - działania doradcze związane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów Gospodarki  Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz związane z poprawą jakości powietrza, w szczególności na terenach występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu;
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych;
  • budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.

Budżet Projektu wynosi prawie 129 mln zł i jest w 100 % finansowany ze środków UE w ramach z POIiŚ 2014-2020.

powrót do listy

Rejestr zmian