Przejdź do treści
BIP

Aktualności

30.09.2016

Ponad 104 mln zł na poprawę jakości środowiska miejskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach trzeciego naboru POIiŚ 2014-2020 Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Do rozdysponowania przewidziano 104,2 mln zł.
Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” obejmuje trzy typy projektów:
1) Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów /50 mln zł/,
2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych /50 mln zł/,
3) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych /4,2 mln zł/.

Od 28 października o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska w przypadku 1 i 3 typu projektów.
NFOŚiGW w ramach naboru przyjmuje wnioski do 30 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju przyszłego roku.

Szczegóły dotyczące trzeciego naboru dla Działania 2.5
 

powrót do listy

Rejestr zmian