Przejdź do treści
BIP

Aktualności

09.10.2017

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na 2018 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji na rok 2018 należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu zasadami, istnieje również możliwość zaciągania pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian (I edycja 2018 – do 30 września 2017; II edycja 2018 - do 30 kwietnia 2018).

Aktualnie trwa kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu EKODOM termin składania wniosków w tej edycji do dnia 31 października 2017 r.

Formularze wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Beneficjentów.

powrót do listy

Rejestr zmian