Przejdź do treści
BIP

Aktualności

14.11.2016

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na 2017 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż wnioski na 2017 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu zasadami, istnieje również możliwość zaciągania pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

Terminy naboru wniosków w trybie konkursowym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pozostają bez zmian (I edycja 2017 – do 30 września 2016, II edycja 2017 - do 30 kwietnia 2017).

Formularze wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Beneficjentów.

powrót do listy

Rejestr zmian