Przejdź do treści
BIP

Aktualności

06.07.2017

Nadwyżki dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2017 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2016.
Ewentualną nadwyżkę dochodów należy przekazać na konto: BGK Oddział Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001. Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Załączniki:

Załącznik do sprawozdania OŚ-4g za 2016 r.
Załącznik do sprawozdania OŚ-4p za 2016 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2017 r. /M.P. 2017 r. poz.642/

powrót do listy

Rejestr zmian