Przejdź do treści
BIP

Aktualności

05.07.2019

Nadwyżki dochodów budżetu gmin i powiatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2019 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2018.
Ewentualną nadwyżkę dochodów należy przekazać na konto: BGK Oddział Lublin nr 71 1130 1206 0028 9006 6320 0001. Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca.
Załączniki:
Załącznik do sprawozdania OŚ-4g za 2018 r.
Załącznik do sprawozdania OŚ-4p za 2018 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 czerwca 2019 r. /M.P. 2019 r. poz.593/.

powrót do listy

Rejestr zmian