Przejdź do treści
BIP

Aktualności

14.06.2018

Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych"

OGŁOSZENIE 

  o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego:
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin w terminie od 15 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 4 770 000 zł, w tym:
NFOŚiGW- 4 150 000 zł
WFOŚiGW- 620 000 zł.
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wzory wniosków i załączników są do pobrania ze strony internetowej: www.wfos.lublin.pl w zakładce dla Beneficjentów: wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce dla Beneficjentów/Ogólnopolski prog. finansowania służb ratowniczych.
 

powrót do listy

Rejestr zmian