Przejdź do treści
BIP

Aktualności

07.02.2017

Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2018

WFOŚiGW w Lublinie informuje, iż do dnia 31 marca 2017 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Na podstawie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dnia 16 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 226 poz. 1479), WFOŚiGW w Lublinie utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
Listy zadań do dofinansowania w 2018 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych, a następnie przekazane do Ministerstwa Środowiska w celu utworzenia rezerwy celowej, o której mowa a art. 410c ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla beneficjentów/Wzory dokumentów do pobrania dla kontrahentów.
 

powrót do listy

Rejestr zmian