Przejdź do treści
BIP

Aktualności

20.05.2019

Komunikat dotyczący utrudnień w działaniu ePUAP

Szanowni Państwo,
w związku z niezależnymi od WFOŚiGW w Lublinie utrudnieniami w działaniu ePUAP, część przesłanych w okresie 15.12.2018 r. – 20.12.2018 r. wniosków o dofinansowanie nie dotarła do skrzynki odbiorczej funduszu. Sprawę zgłosiliśmy do administratorów ePUAP celem wyjaśnienia sytuacji. Niemniej, zwracamy się z prośbą do wszystkich wnioskodawców, którzy w ww. okresie aplikowali o środki dotacyjne i jednocześnie nie otrzymali pisemnej informacji o wynikach oceny wniosku, o przesłanie na adres email sekretariat@wfos.lublin.pl wiadomości zawierającej wersję elektroniczną (PDF) wniosku o dofinansowanie z dołączonym skanem podpisanego oświadczenia potwierdzającym to, że przesyłany wniosek PDF jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie, którego dotyczy wygenerowane z ePUAP UPO. Proszę o podpisane i zeskanowane oświadczenia, którego wzór jest załącznikiem do niniejszego komunikatu. Pozwoli to nam przeprowadzić ocenę otrzymanych wniosków.
Wzór oświadczenia - pobierz

powrót do listy

Rejestr zmian